Bewust Zijn

Vergoeding alternatieve geneeswijzen en regelgeving

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Daardoor komt het consult meestal grotendeels of volledig in aanmerking voor vergoeding. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (deels) de consulten.

Deze behandelingen vallen buiten uw eigen bijdrage bij uw zorgverzekering. En u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. De vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekeringen en valt onder de noemer 'alternatieve therapieen/behandelwijzen' of onder 'psychosociale zorg'.

  • een consult duurt ruim 60 minuten en kost 100 euro.
  • een kort consult duurt 30 minuten en kost 50 euro.

Het is mogelijk om vrijblijvend telefonische te bespreken waar je hulp bij nodig hebt. Dan kunnen we bekijken of je bij mij aan het juiste adres bent. Wegens de drukte in mijn praktijk geef ik geen vrijblijvende kennismaking meer in de praktijk.

Voor bedrijven en zelfstandigen gelden de tarieven ex 21% btw.

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of worden vergeten, worden aan u doorberekend.

Om echter zeker te zijn van vergoeding dient u altijd zelf nog even uw polis te controleren en bij uw verzekeraar informeren. Coaching valt niet onder vergoeding van de zorgverzekering. Psychosociale zorg en natuurgeneeskundig consult vaak wel. Let op de kleine lettertjes. Bijvoorbeeld VGZ, DSW vergoeden alleen als de therapeut ook arts is en dat ben ik niet.

Vanuit mijn beroepsvereniging BATC sta ik onder strenge controle. Ik ben verplicht mij jaarlijks bij te scholen op HBO niveau, daarnaast wordt mijn praktijk gevisiteerd en gecontroleerd op verschillende kwaliteits eisen.
Ik sta ingeschreven in het ARCOS register en het SHO register. Ook ben ik SNRO en CPION geaccrediteerd. Ik heb een AGB zorgverlenerscode en een AGB praktijkcode.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC (mijn beroepsvereniging) die een mediation traject zal starten. Indien dit geen oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie van de CAM (Coöperatie Complementary Alternative Medicine)

Daarnaast beschik ik over een privacy reglement dat valt onder de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Ik neem uw privacy zeer serieus. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht.

Mijn praktijk voldoet aan de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).